Chương 8: LÃNH ĐẠO

Đọc xong chương này người học có thể: 1. Giải thích được sự khác biệt giữa nhà quản trị và người lãnh đạo. 2. Tóm tắt những lý thuyết giải thích về bản chất con người. 3. Hiểu được các lý thuyết về động cơ thúc đẩy và vận dụng vào công việc quản trị con người. 4. Phân biệt được các kiểu phong cách quản trị. 5. Có thể hiểu và quản trị thay đổi và xung đột trong tổ chức. Chức năng lãnh đạo trong quản trị được xác định như là một quá trình tác động đến. | Chương 8 LÃNH ĐẠO CHƯƠNG8 LÃNH ĐẠO Đọc xong chương này người học có thể 1. Giải thích được sự khác biệt giữa nhà quản trị và người lãnh đạo. 2. Tóm tắt những lý thuyết giải thích về bản chất con người. 3. Hiểu được các lý thuyết về động cơ thúc đẩy và vận dụng vào công việc quản trị con người. 4. Phân biệt được các kiểu phong cách quản trị. 5. Có thể hiểu và quản trị thay đổi và xung đột trong tổ chức. Chức năng lãnh đạo trong quản trị được xác định như là một quá trình tác động đến con người làm cho họ thực sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu để hoàn thành những mục tiêu của tổ chức. Các công việc quản trị sẽ không hoàn thành tốt nếu các nhà quản trị không hiểu được yếu tố con người trong doanh nghiệp và không biết lãnh đạo động viên kích thích nhân viên của họ để đạt được mục tiêu mong muốn. Người lãnh đạo giỏi phải là người biết kích thích động viên nắm được nghệ thuật khơi dậy lòng ham muốn làm việc say mê với công việc. I. Lãnh đạo và yếu tố con người trong quản trị . Bản chất của lãnh đạo trong quản trị Quản lý và lãnh đạo thường được coi là những hoạt động giống nhau. Người lãnh đạo và quản lý là người đứng đầu một tổ chức có khả năng điều khiển mọi hoạt động của một tổ chức và đưa cả tổ chức ấy đến sự nghiệp đã được giao phó. Người lãnh đạo và quản lý như hệ thần kinh trung ương trong một cơ thể có nhiệm vụ cảm nhận được các phản ứng bên ngoài thấy được và nghĩ ra được những giải pháp tối ưu để điều khiển các bộ phận khác trong cơ thể để cơ thể đó tồn tại và phát triển. 145 Chương 8 LÃNH ĐẠO Người lãnh đạo và quản lý phải là người có kinh nghiệm có ý chí có khả năng thực hiện biết hướng dẫn động viên và giúp đỡ người khác hoàn thành công việc. Người lãnh đạo và quản lý không phải chỉ có khả năng phân công cho một nhóm một tổ chức nào đó mà còn cần phải có bản lĩnh có hoài bão để hoàn thành sứ mạng của mình bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Quyết định một vấn đề là quan trọng nhưng chưa đủ vấn đề là quyết định đó có được thi hành hay không. Vì thế người lãnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.