Tìm hiểu Vùng đất Nam Bộ - Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội (Phần 2)

Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 8 của bộ sách trình bày về thiết chế quản lý xã hội, phần 2 này tiếp tục trình bày về làng xã và các thiết chế tự quản của người Việt ở Nam Bộ; thiết chế tự quản của người Khmer ở Nam Bộ; thiết chế tự quản của người Hoa ở Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo! | 279 Chương IV LÀNG XÃ VÀ CÁC THIẾT CHẾ TỰ QUẢN CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ I- VÀI NÉT VỀ LÀNG XÃ NGƯỜI VIỆT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỰ QUẢN CỦA NGƯỜI VIỆT 1. Vài nét về làng xã người Việt Trong nghiên cứu về Việt Nam vấn đề làng - xã của người Việt sớm được quan tâm với nhiều phát hiện khám phá thú vị bên cạnh không ít thách thức cả về khung lý thuyết và thực tiễn. Thật khó có thể xác định một mô thức chung cho làng xã người Việt ngay cả đối với từng khu vực Bắc Bộ Trung Bộ Nam Bộ cũng như cả nước nói chung bởi tính đa nguyên và đa dạng của thực thể này. Tuy vậy những kết quả nghiên cứu trong nhiều năm qua của các thế hệ nhà khoa học trong nước và ngoài nước đã có thể mang lại những hiểu biết nhất định về làng xã người Việt1. 1. Trong trường hợp này cần lưu ý rằng sự khái quát về làng xã của người Việt do các yếu tố thời đại và thực tế kết quả nghiên cứu gần như mới chỉ dừng lại ở mô hình làng xã của người Việt ở Bắc Bộ còn các công trình nghiên cứu về làng xã người Việt ở Trung Bộ và Nam Bộ hầu như vẫn chỉ là nghiên cứu trường hợp chưa có những công trình có tính khái quát cao và mang tính tổng kết. Bởi vậy làng xã người Việt nói chung làng xã người Việt ở Bắc Bộ nói riêng được trình bày ở đây với hàm nghĩa của một mô hình tổ chức được phác dựng nhằm tạo một mô hình cơ sở hay là một giả thuyết làm việc để xây dựng nền tảng tri thức chung cho những tiếp cận đối với làng xã người Việt ở Nam Bộ đồng thời cũng là đối tượng để tham chiếu so sánh trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu về làng xã người Việt ở Nam Bộ với quan điểm làng xã người Việt ở Nam Bộ có những nét đặc thù phong phú nhưng vẫn là một bộ phận hữu cơ không tách rời của làng xã người Việt nói chung. 280 VÙNG ĐẤT NAM BỘ VIII THIẾT CHẾ QUẢN LÝ XÃ HỘI Theo nhà dân tộc học Trần Từ tức Nguyễn Đức Từ Chi Làng 廊 là một từ thuần Việt một chữ Nôm chỉ đơn vị tụ cư hoàn chỉnh có quy mô nhỏ nhất của người nông dân còn Xã 社 là một từ Hán Việt có gốc Hán Trung Quốc chỉ đơn vị hành chính cấp thấp nhất ở các vùng nông thôn Việt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    75    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.