Bản đồ tư duy Mind Map trong kinh doanh

Trước nay, chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. • Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta. | Bản đồ tư duy Mind Map MỞ ĐẦU Trước nay chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự đường thẳng con số. Với cách ghi chép này chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu màu sắc không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50 khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta sử dụng tối đa khả năng của bộ não Tony Buzan đã đưa ra Bản đồ tư duy để giúp mọi người thực hiện được mục tiêu này. U 2 bán cầu não -Đường nét - Từ ngữ - Màu sắc - Hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    210    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.