Giáo trình Quản trị học - Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc

(NB) Giáo trình Quản trị học gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị, chương 2: lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị, chương 3: môi trường phát triển, chương 4: thông tin quản trị, chương 5: quyết định quản trị, chương 6: hoạch định, chương 7: tổ chức, chương 8: lãnh đạo, chương 9: kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo. | Chương 1 Tổng quan về quản trị CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC Hoàn thành chương này người học có thể 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. 2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị. 3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị. 4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. 5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi. I. Quản Trị và Tổ Chức . Định nghĩa quản trị Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker Follett cho rằng quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác . Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình. Koontz và O Donnell định nghĩa Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc quản lý bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định. Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins trình bày như sau Quản trị là tiến trình hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra . Từ tiến trình trong định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm soát phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cả những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu mong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị bao gồm 1 Chương 1 Tổng quan về quản trị 1 Hoạch định

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.