Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nguyễn Vũ Duy (Biên soạn)

(NB) Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được biên soạn gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 – tổng quan về cơ sở dữ liệu, chương 2 – mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chương 3 – ngôn ngữ thao tác dữ liệu, chương 4 – lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu, chương 5 – tổng quan hệ quản trị CSDL Microsoft Access, chương 6 – tạo lập cơ sở dữ liệu, chương 7 – truy vấn, chương 8 – biểu mẫu, chương 9 – biểu báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo. | Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Biên soạn Nguyễn Vũ Duy PHẦN I NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Tổng số 15 tiết Lý thuyết 15 tiết CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tổng số 2 tiết Lý thuyết 2 tiết 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU Trong những năm gần đây thuật ngữ Cơ sở dữ liệu CSDL - Database đã trở nên khá quen thuộc không chỉ riêng với những người làm Tin học mà còn đối với cả những người làm trong nhiều lĩnh vực khác như Thống kê Kinh tế Quản lý Doanh nghiệp Các ứng dụng của Tin học vào công tác quản lý ngày càng nhiều hơn và càng đa dạng hơn. Có thể nói hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội giáo dục y tế đều đã ứng dụng các thành tựu mới của Tin học vào phục vụ công tác chuyên môn của mình. Chính vì lẽ đó mà ngày càng nhiều người quan tâm đến lĩnh vực thiết kế và xây dựng các CSDL. Mục đích của Chương 1 chỉ đơn giản là cung cấp các khái niệm cơ bản về CSDL để các học viên có một cái nhìn ban đầu về một CSDL và một hệ quản trị CSDL. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao cần phải có một CSDL. Hệ thống các tập tin cổ điển File System Cho đến nay vẫn còn một số đơn vị kinh tế hành chính sự nghiệp sử dụng mô hình hệ thống các tập tin cổ điển Chúng được tổ chức riêng rẽ phục vụ cho một mục đích của một đơn vị hay một đơn vị con trực thuộc cụ thể. Chẳng hạn ta hãy xét ví dụ sau Ví dụ Tại một công ty người ta trang bị máy vi tính cho tất cả các phòng ban nghiệp vụ. Bộ phận Văn phòng sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word do thủ trưởng yêu cầu về tình hình hoạt động của đơn vị trong đó có chỉ tiêu về tổng số công nhân viên chức chia theo trình độ chuyên môn được đào tạo. Phòng Kế toán sử dụng máy vi tính để tính lương và in danh sách lương của từng bộ phận trong đơn vị dựa trên danh sách cán bộ viên chức cùng hệ số lương và các hệ số phụ cấp của họ do phòng Tổ chức cung cấp. Thông tin mà phòng Kế toán quản lý và khai thác là Họ và Tên Hệ số lương Hệ số phụ cấp Phụ cấp khác của các công nhân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    216    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.