PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp. Một nhà quản trị không thể tuyển chọn đúng nhân viên, đặt đúng người vào đúng việc. | PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC I- Giới thiệu I - Nội dung cơ bản của phân tích công việc II- Các phương pháp phân tích công việc Phương pháp phân tích công việc trên cơ sở của việc đánh giá thực hiện các chức năng. Phương pháp bảng câu hỏi phân tích chức vụ Phương pháp phân tích công việc theo chức vụ kỹ thuật Nội dung chính của Bản mô tả công việc Cần phải chuẩn bị bản mô tả công việc như thế nào Nội dung chính của bảng tiêu chuẩn công việc I- Giới thiệu Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp. Một nhà quản trị không thể tuyển chọn đúng nhân viên đặt đúng người vào đúng việc nếu không biết phân tích công việc. Mục đích chủ yếu của phân tích công việc là hướng dẫn giải thích cách thức xác định một cách chi tiết các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công việc và cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí những người như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất. I. Nội dung cơ bản của phân tích công việc . Khái niệm Phân tích công việc là những công việc thủ tục xác định quyền hạn trách nhiệm kỹ năng theo yêu cầu của công việc và làm cơ sở xác định cho việc quản trị nhân sự nhằm thực hiện công việc một cách tốt nhất. Phân tích công việc cung cấp các thông tin về yêu cầu đặc điểm của công việc làm cơ sở cho việc xây dựng bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuân công việc. Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các quyền hạn trách nhiệm khi thực hiện công việc các mối quan hệ trong báo cáo thực hiện công việc các điều kiện làm việc trách nhiệm thanh tra giám sát các tiêu chuẩn cần đạt được trong quá trình thực hiện công việc. Bảng tiêu chuẩn công việc là văn bản tóm tắt những yêu cầu về phẩm chất cá nhân những nét tiêu biểu và đặc điểm về trình độ học vấn năng lực nguyện vọng sở thích. của người thực hiện công việc. Bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc được sử dụng làm thông tin cơ sở cho việc tuyển lựa chọn lọc và đào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    42    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.