Văn hóa kinh doanh (Phần 3)

Theo GPWI, những điềm chung của 25 Công ty hàng đầu lọt vào danh sách “Những Công ty vừa và nhỏ tốt nhất để làm việc ở Mỹ" là có tỷ lệ thay thế nhân viên do nghỉ việc khá thấp, có chương trình đào tạo để phát triển nhân viên khá bài bản, chuyên nghiệp, áp dụng chế độ làm việc theo giờ giấc linh hoạt. | đang lỗi thời. Chủ nghĩa phong kiến đã từng đóng vai trò tiến bộ nhưng rồi nó trở nên phản động và bị thay thế bởi CNTB. Sau đó đến lượt CNTB lại trở thành lỗi thời. chính vì thế chúng ta có thể nói rằng văn hóa có tính lịch sử. Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng Cuối tháng 6 2006 Viện nghiên cứu những nơi tốt nhất để làm việc GPWI ở Mỹ đã phối hợp với Tổ chức quản trị nguồn nhân lực thực hiện một cuộc khảo sát và công bố bằng xếp hạng thường niên lần thứ ba Những Công ty vừa và nhỏ tốt nhất để làm việc ở Mỹ . Một số điểm chung của các Công ty lọt vào danh sách này là những điều đáng để cho các doanh nghiệp Việt Nam suy ngẫm và học hỏi trong xây dựng và đầu tư cho nguồn nhân lực. Theo GPWI những điềm chung của 25 Công ty hàng đầu lọt vào danh sách Những Công ty vừa và nhỏ tốt nhất để làm việc ở Mỹ là có tỷ lệ thay thế nhân viên do nghỉ việc khá thấp có chương trình đào tạo để phát triển nhân viên khá bài bản chuyên nghiệp áp dụng chế độ làm việc theo giờ giấc linh hoạt. Trong 50 Công ty vừa và nhỏ tốt nhất của Mỹ gồm 25 Công ty nhỏ từ 50-250 nhân viên và 25 Công ty vừa từ 251 đến 999 nhân viên tỷ lệ nhân viên nghỉ việc là 11 và thời gian đào tạo trung bình mối năm dành cho một nhân viên là 41 giờ. Các Công ty này cũng cho phép những nhân viên có thâm niên làm việc một năm trớ lên được nghỉ phép có hưởng lương trung bình 28 ngày năm. Ở Công ty nhỏ tốt nhất Badger Mining 174 nhân viên và tỷ lệ nhân viên nghỉ việc chỉ là 4 . Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thấp chỉ là một trong nhiều lợi ích mà các Công ty có một môi trướng làm việc lý tưởng có được. Tom Raíflo - Tổng Giảm đốc điều hành của Northeast Delta Dentai Công ty xếp hạng 5 danh sách nói trên cho rằng dịch vụ khách hàng tốt cũng là một sản phẩm phụ khác được tạo ra khi nhân viên gắn bó với doanh nghiệp. Có được những nhân viên làm việc có động cơ sẵn sàng chấp nhận thử thách và luôn cảm thấy tự mình đang tạo ra sự khác biệt sẽ giúp cho doanh nghiệp đem đến cho khách hàng một dịch vụ tuyệt vời Rakaflo nhận định. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.