Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021-2022 có đáp án - Trường TH&THCS Hòa Sơn

Thực hành giải “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021-2022 có đáp án - Trường TH&THCS Hòa Sơn” giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi. Hi vọng luyện tập với nội dung đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG TH amp THCS HOÀ SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 2022 MÔN TOÁN LỚP 3 Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề Họ và tên HS . Lớp 3 . Giáo viên coi . Giáo viên chấm . Điểm Nhận xét của giáo viên . . . A. TRÁC NHIỆM Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6 Câu 1 1 điểm Kết quả của phép tính 540 40 là A. 400 B. 600 C. 500 D. 300 Câu 2 1 điểm Kết quả của phép tính 50g x 2 là A. 100 B. 100g C. 200 D. 200g Câu 3 1 điểm Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là A. 9 lần B. 7 lần C. 5 lần D. 8 lần Câu 4 1 điểm Tìm x biết 56 x 8 A. x 5 B. x 7 C. x 6 D. x 8 Câu 5 1 điểm 30 60 6 . Kết quả của biểu thức là A. 15 B. 30 C. 65 D. 40 Câu 6 1 điểm Hình tứ giác ABCD dưới đây có số góc vuông là A. 2 B. 1 A B C. 3 D. 4 D C B TỰ LUẬN Câu 7 1 điểm Đặt tính rồi tính 436 X 2 543 3 Câu 8 3 điểm Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải buổi chiều bán được 262 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải Bài giải Câu 9 1 điểm Phép chia 187 6 có số dư là bao nhiêu I. Ma trận Đề KTĐK cuối kì 1 lớp 3 môn Toán Năm học 2021 2022 Số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng Mạch câu số kiến thức điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số câu 1 2 1 1 3 2 Số học Số 1 0 2 0 1 0 1 0 điểm Câu số 1 4 5 7 9 Đại Số câu 2 1 2 1 lượng và Số đo đại 2 0 2 0 điểm lượng Câu số 2 3 8 Số câu 1 1 Yếu tố Số hình học điểm 1 0 Câu số 6 Số câu 3 2 1 1 1 1 6 3 Tổng Số 3 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 6 0 4 0 điểm II. Đáp án và hướng dẫn chấm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm C B A B D A Câu 7 1 điểm Đặt tính đúng và có kết quả đúng mỗi phép tính đạt 0 5 điểm 436 x 2 872 0 5 điểm 543 3 181 0 5 điểm Câu 8 2 điểm Bài giải Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là 0 5 điểm 412 262 674 m 1 điểm Đáp số 542 m 0 5 điểm Câu 9 1 điểm Phép chia 187 6 31 dư 1 vậy số dư của phép chia 187 6 là 1

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    530    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.