Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Tiểu học Mai Thanh Thế

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021-2022 có đáp án được biên soạn bởi trường Tiểu học Mai Thanh Thế. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết các bài tập, làm tư liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh. | Thứ . ngày tháng năm 2021 Trường TH Mai Thanh Thế ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Họ và Tên . . Lớp 4 Môn Toán 4 Thời gian 40 Phút Năm học 2021 2022 Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ BÀI Đề bài I . Phần trắc nghiệm 3 điểm . Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng Câu 1 Số quot Chín mươi tư nghìn năm trăm linh bảy quot viết là 0 5điểm A. 94507 B. 94570 C. 945007 D. 940507 Câu 2 Số 20571 chữ số 5 có giá trị là 0 5điểm A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5 Câu 3 Số điền vào chỗ chấm thích hợp 3tấn 72kg . kg là 0 5điểm A. 3072 B. 3720 C. 372 D. 30072 Câu 4 Trung bình cộng của các số 96 121 và 143 là 0 5điểm A. 360 B. 122 C. 120 D. 180 Câu 5 Số điền vào chỗ chấm thích hợp 10dm2 2cm2 cm2 là 0 5điểm A. 102 B. 1020 C. 10200 D. 1002 Câu 6 Viết Số thích hợp vào ô trống a x x a a 0 5điểm A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 II . Phần tự luận 7 điểm . Câu 1 Đặt tính rồi tính 2 điểm a 57696 814 b 5901 - 638 c 1357 x 3 d 6797 7 Câu 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 điểm a 472 425 75 b 760 - 25 x 4 Câu 3 Tìm x 2 điểm a x 306 504 b x 254 680 Câu 4 2 điểm Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 4em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam bao nhiêu học sinh nữ Hướng dẫn chấm toán. Lớp 4 năm học 2021 - 2022 I . Phần trắc nghiệm 3 điểm . Câu 1 2 3 4 5 6 Ý A B A C D C Điểm 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 II . Phần tự luận 7 điểm . Câu 1 Đặt tính rồi tính 2 điểm a 57696 814 58510 b 5901 638 5263 57696 5901 814 - 638 58510 5263 c 1357 x 3 4071 d 6797 7 971 1357 6797 7 x 3 49 971 4071 07 0 Câu 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 điểm a 472 425 75 b 760 - 25 x 4 472 425 75 760 25 x 4 472 500 760 100 972 660 Câu 3 Tìm x 2 điểm a x 306 504 b x 254 680 x 504 306 x 680 254 x 810 x 426 Câu 4 2 điểm Bài giải Hai lần số học sinh nam của lớp đó là 28 4 32 học sinh Số học sinh nam của lớp đó là 32 2 16 học sinh Số học sinh nữ của lớp đó là 28 16 12 học sinh Đáp số Nam 16 học sinh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.