Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Bình Định

Luận văn "Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Bình Định" tập trung nghiên cứu và hệ thống cơ sở lý luận có liên quan đến quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước; đánh giá thực trạng quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách tỉnh Bình Định; kiến nghị được các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách tỉnh Bình Định. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.