Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Đề tài "Quản lý chi đầu tư ngân sách nhà nước huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chi đầu tư XDCB ngân sách nhà nước phục vụ tốt hơn nhu cầu, lợi ích của việc đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    72    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.