Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý tài sản công tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Luận văn "Quản lý tài sản công tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày lý luận chung về quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực trạng quản lý tài sản công tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tập trung vào tài sản cố định tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    272    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.