Chương 7: Dự báo nhu cầu

Những phương pháp dự báo mà chúng ta có thể áp dụng phụ thuộc hiển nhiên vào giai đoạn hiện tại của sản phẩm mà chúng ta nghiên cứu. Giai đoạn khởi đầu : Trong giai đoạn này, việc buôn bán thường ít. Điều này có thể một phần là do nhu cầu thấp, nhất là đối với những sản phẩm cũng có thể là do sự cố ý giới hạn mức sản xuất. Một lựơng sản xuất ít ban đầu cho phép bộ phận kinh doanh thăm dò phản ứng của khách hàng, và điều chỉnh lại số lượng hoặc ngưng sản xuất và bộ. | 1. Nhìn chung những dự báo thường không chính xác. Những kết quả gần đây cho thấy những dự báo càng ngày càng ít độ in cậy. Những con số toàn cầu được cung cấp bởi những tổ chức như là l’INSEE trong các lĩnh vực không đáng tin (Ví dụ cuối năm 1992 người ta dự đoán thị trường xe hơi sẽ tăng lên một vài phần trăm vào năm 1993. Thực tế, năm 93 thị trường xe hơi giảm xuống hơn 15%). Khi mà những dự báo này sai, chúng nó sẽ không còn ý nghĩa thực tế đối với 1 sản phẩm nửa. Chúng ta không nghi ngờ năng lực của các nhà dự báo. Ở đây cũng vậy, chúng ta lại tìm thấy những vấn đề đã được đề cập về mối liên hệ giữa thông tin đầu vào và kết quả thích hơp ở đầu ra. Tất cả những mô hình dự báo đều bắt nguồn từ định đề rằng thái độ của khách hàng, theo thống kê, là ổ định. Nhưng giả thuyết về khách hàng này ngày càng bị ảnh hưỡng bởi nhiều thông số khó mà dự đóan như những sự kiện kinh tế và những chính sách, ở trong nước hoặc quốc tế (ví dụ, cơn sốt dầu vào những năm 73-79, những vụ phá sản của những người chơi chứng khoán cứ lặp lại, chiến tranh vùng vịnh, việc tan rã khối URSS). Có thể nói những sự kiện loại này diễn ra ngày càng thường xuyên và càng làm giảm nhu cầu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    86    2    22-05-2024
46    117    4    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.