Chương 10: Phương pháp MRP

Phương pháp quản lý tồn kho duoc xet trong phân đầu của cuôn sach này dua trên giả thuyết ngâm rằng những yêu cầu vê linh kiên co thê du doan môt cach thống kê và rằng những yêu cầu trong tương lai co thê được ước tính dựa vào các công việc đã qua. Lợi thế lớn của phương pháp này là cho phép bô phân thu mua vận hành môt cach tự cung tự cấp. | Các chức năng này được ban theo tùng modul, điều đó cho phép mỗi người sử dụng chọn lựa muc dô liên kêt cho phân mêm của minh hoặc mua từng bước các chức năng khác nhau. Một sự tiến triển khác vê phia cac nhà cung câp là ý muốn thích nghi phân mêm cua ho với các nghê nghiêp cũng như các khu vực hoạt động khác nhau. Hai kỹ thuật đã được sử dụng để đạt được điều đó. Kỹ thuật đầu tiên dựa vào khai triển các tham biến tùy khách hàng (cac biên co thê khac). Nhung khi những giới hạn cua kỹ thuật này hiên ra thi cân kỹ thuật thứ hai, là viết các modul chuyên môn hoá cho 1 ngành nghê nào do (chế tạo liên tục, lặp lại, hay theo đơn hàng). Nói rằng hai doanh nghiệp A và B sử dụng phân mêm XYZ không có nghĩa gi lam: doanh nghiệp này có thể chi mua chức năng sản xuất (GPAO) trong khi doanh nghiệp kia dùng dê quản lý toàn bô cac chức năng. Hơn nữa voi cùng chức năng sản xuất, doanh nghiêp đầu tiên có thể dùng modul quản lý cho sự sản xuất lặp đi lặp lại, trong khi doanh nghiêp thứ hai modul quản lý cho sự sản xuất một chuỗi nhỏ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    3    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.