Chương 13: Việc cung ứng

Mục tiêu của chương này là kiểm tra thực tế và phát triển những xu hướng của ngành cung ứng thu hồi trên việc kiểm tra vật liệu và nghiên cứu sự vận hành ở châu âu và Mỹ. Lúc đầu dấu ấn này được đặt trên phương diện môi trường của ngành cung ứng, ngày nay nó là trung tâm của tổ chức các kênh cung cấp:kết quả là nó đã chứng minh được giá trị kinh tế, xã hội, và môi trường trong lĩnh vực quản lý. . | Trong nền công nghiệp hiện đại ngày nay các đại lý độc quyền quay vòng mỗi năm một lượng tối thiểu số hàng nào đó , cái mà có thể cho phép họ giải quyết những vấn đề hàng hoá. Giải phóng những khoảng không gian và tái đầu tư vào những mặt hàng mới cho phép các nhà phân phối độc quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ khách hàng .Tất nhiên thị trường có thể được để yên hoặc được gửi đi , hay trong các trường hợp sản xuất là phương thức chung để tái đầu tư vào sản phẩm . Một giả thiết khác là trong khi các nhà sản xuất tiếp tục sản xuất thì các nhà phân phối hay bán lẻ lại không bán được một số sản phẩm không đủ điều kiện và nó được đem trả lại một lượng nào đó .Trong trường hợp này các nhà sản xuất hy vọng cách sắp xếp hay quảng ba sản phẩm sẽ tăng khả năng bán hàng lên cho các khách hàng . Trong những ngành công nghiệp khác để bảo vệ thị trường của mình các nhà đầu tư đi vào thị trường thứ hai những ý tưởng mới , một hệ thống sản xuất có thể được cung cấp xoay vòng cho những mắt xích logíc .Nếu như sản phẩm này quá tồi nhà phân phối có thể đề nghị lên các dây truyền cung cấp tất cả những ý kiến của mình để cắt giảm lượng hàng đưa vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    55    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.