CHƯƠNG 15: LỊCH TRÌNH CỦA MỘT PHÂN XƯỞNG

Chúng ta nhớ rằng muc dich cua xí nghiệp là sản xuất. Sự ap dụng các kỹ thuật như quản trị tồn kho, bao tri, quản trị các nguồn nhân lực co mục tiêu hàng đầu la bảo đảm viec sản xuất có thể được tien hanh trong những điều kiện chấp nhận được. Nếu tòan bộ hệ thống vận hành gan nhu bình thường, thi khi phat lenh san xuat, các trung tâm sản xuất phải có: Danh sách các cong viec phải thực hiện trong một thời gian định trước; Đủ trang thiết bị và nhân công để đảm bảo cho các cong viec.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.