Kết quả điều trị thay huyết tương 1,5 thể tích trong suy gan cấp do ngộ độc cấp

Bài viết Kết quả điều trị thay huyết tương 1,5 thể tích trong suy gan cấp do ngộ độc cấp trình bày nhận xét kết quả điều trị thay huyết tương 1,5 thể tích trong điều trị bệnh nhân suy gan cấp do ngộ độc cấp. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 2 - 2022 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1 5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP Nguyễn Thị Lan Chi Hà Trần Hưng Lê Quang Thuận TÓM TẮT improved blood coagulation functions reduced bilirubin NH3 levels and reduced mortality rate. 11 Mục tiêu nghiên cứu Nhận xét kết quả điều trị Keywords 1 5 volume plasma exchange liver thay huyết tương 1 5 thể tích trong điều trị bệnh nhân failure acute poisoning suy gan cấp do ngộ độc cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu ở các bệnh nhân suy I. ĐẶT VẤN ĐỀ gan cấp do ngộ độc được thay huyết tương 1 5 thể tích tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Kết Suy gan cấp do ngộ độc là bệnh lý thường quả có 68 bệnh nhân thuộc nhóm nghiên cứu với độ gặp có tỷ lệ tử vong cao. Điều trị suy gan cấp do tuổi trung bình là 48 9 17 24 với 52 là nam 48 ngộ độc bao gồm ngừng phơi nhiễm với tác nhân nữ. Tổng số 186 cuộc thay huyết tương. Kỹ thuật thay gây độc sử dụng sớm các thuốc giải độc đặc huyết tương giúp cải thiện chức năng đông máu PT hiệu điều trị nội khoa tích cực chờ gan hồi phục từ 36 0 22 72 lên 69 4 13 53 INR giảm từ 3 1 2 33 xuống 1 2 0 15 giúp giảm bilirubin toàn phần hoặc ghép gan. Thay huyết tương là 1 biện pháp từ 290 5 273 8 µmol l xuống 134 5 142 µmol l quan trọng hỗ trợ gan suy đã được chứng minh giảm NH3 máu từ 104 9 101 0 xuống 61 0 56 6. có hiệu quả. Năm 2012 nghiên cứu của Phạm Tỷ lệ tử vong tương đối thấp 27 95 . Kết luận Duệ và Đặng Quốc Tuấn cho thấy PEX 1 thể tích Phương pháp thay huyết tương 1 5 thể tích có tác làm giảm tỷ lệ tử vong trong suy gan do ngộ độc dụng cải thiện chức năng đông máu giảm bilirubin và từ 66 7 xuống còn 50 . Năm 2016 tác giả Lê NH3 đồng thời giảm tỷ lệ tử vong. Từ khóa Suy gan cấp ngộ độc thay huyết Quang Thuận cho thấy thay huyết tương 1 thể tương NH3. tích giúp làm giảm tỷ lệ tử vong từ 61 5 xuống 30 6 . Về lý thuyết khi thể tích huyết tương SUMMARY thay thế tăng thì lượng chất độc được đào thải RESULTS OF 1 5-VOLUME .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    59    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.