Giáo án môn Quốc phòng - An ninh lớp 11 (Trọn bộ cả năm)

"Giáo án môn Quốc phòng - An ninh lớp 11 (Trọn bộ cả năm)" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo để phục vụ quá trình dạy. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức môn học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án. | Tuần 01 Ngy soạn 07 8 2019 TCT 01 Khối dạy 11 BÀI 1 ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Phần 1 Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY I. Mục Đích Giúp cho các em nắm chắt các kĩ thuật và đội ngũ từng người không súng đội ngũ đơn vị. II. Yêu Cầu Có thái độ học tập tốt hiểu đúng các nội dung. III. Nội dung Thời gian. 1. Nội dung Phần đội ngũ từng người không có súng. 2. Thời gian 45 phút IV. Địa điểm vật chất bảo đảm 1. Vật chất GV giáo án soạn theo sách giáo khoa. 2. Địa điểm sân trường Phần 2 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY I Phổ biến ý định giảng dạy. II Nội dung giảng dạy Nội dung thời gian Phương pháp Vật chất Nội dung ôn luyện Gv nhận lớp theo 4 hàng ngang Học sinh Trước khi vào luyện tập GV GV Phổ biến kế hoạch và hướng dẫn mang mặc làm nhanh cho các em nắm luyện tập. đúng qui lại một lần. Phân vị trí luyện tập. định đồng 1. Động tác nghiêm nghỉ T1 x x x x x x x x x x Vị tập phía trước phục Thể quay tại chỗ. dục giày 2. Đi đều đứng lại đổi chân T2 x x x x x x x x x x Vị trí sau lưng vải giậm chân. 3. Động tác tiến lùi qua T3 x x x x x x x x x x Phía tay phải. phải qua trái ngồi xuống đứng dậy. T4 x x x x x x x x x x Phía tay trái 4. Động tác chào. Từ trên xuống tổ 1 4 Phân chia như vậy 5. Động tác chạy đều đứng để GV dể quan sát và sữa cho các em. lại đổi chân khi đang chạy. Tổ trưởng sẽ là người trực tiếp hô khẩu Khi luyện tập tổ nào sai thì lệnh cho tổ tập luyện. GV đến sữa trực tiếp cho các Tập trung lớp lại để kiểm tra em. x x x x x x x x x x x Kiểm tra đánh giá x x x x x x x x x x x Kiểm tra đánh giá theo từng x x x x x x x x x x x tổ luyện tập. x x x x x x x x x x x Nội dung tất cả các nội lên về dung trên Phương pháp kiểm tra Vị trí đến kiểm tra x x x x x x x x x x Thực hiện các động tác trên Sau khi kiểm tra giáo viên nhận xét đánh giá khen gợi tổ tập đẹp và tốt phê bình tổ tập chưa đạt. III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI Thời gian 3 phút 1. Kiểm tra đánh giá kết quả luyện tập 2. Hệ thống nội dung bài giảng 3. Hướng dẫn nghiên cứu ôn luyện 4. Nhận xét lớp học xuống lớp. IV. RÚT KINH NGHIỆM . . . . . . . . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    60    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.