Bài giảng Nền và móng: Chương 2 - Tính toán thiết kế móng nông

Bài giảng Nền và móng chương 2 "Tính toán thiết kế móng nông" có nội dung trình bày khái niệm chung về móng nông; cấu tạo móng nông; tính toán thiết kế móng nông cứng; .Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng tại đây. | CH NG 2 TÍNH TOÁN THI T K MÓNG NÔNG 1. Khái ni m chung I. Phân lo i móng nông . Phân lo i móng theo c ng D a vào c ng c a móng chia thành móng c ng và móng m m. -N u c ng c a móng l n bi n d ng móng r t nh có th b qua Móng c ng. Móng c ng móng n d i c t móng b ng d i t ng. V t li u g ch á bêtông BTCT 1 . Phân lo i móng theo c ng ti p -N u c ng c a móng nh bi n d ng móng là áng k không th b qua Móng m m. Móng m m móng b ng d i hàng c t móng bè. V t li u bêtông c t thép. . Phân lo i theo c u t o - Móng n XD riêng cho t ng c u ki n - Móng b ng XD cho nhi u c u ki n trên m t h ng nào ó - Móng bè XD chung cho nhi u c u ki n ho c toàn b CT. 2 - Móng h p. Móng n 3 Móng b ng 4 5 6 . Phân lo i theo v t li u - Móng g ch. - Móng á. - Móng Bêtông. - Móng BTCT phù h p v i tr ng thái làm vi c khác nhau kéo nén u n Móng BTCT ngày càng ph bi n. . Phân lo i theo bi n pháp thi công - Móng l p ghép ch t o thành m t kh i ho c nhi u b ph n r i ghép l i. - Móng toàn kh i t i ch do thi công t i ch nên có th làm móng v i h nh d ng b t k . 7 II. T i tr ng ti p xúc d i áy móng . T i tr ng ti p xúc d i áy móng c ng Gi thi t t i tr ng ti p xúc phân b b c nh t. T i tr ng ti p xúc t i m t i m b t k xác nh theo N Mx My p x y y x F Jx Jy N M Mx My là t i tr ng CT m c áy móng. . T i tr ng ti p xúc d i áy móng m m Móng m m có c ng nh móng b bi n d ng l n khi ch u t i quy lu t phân b t i tr ng là phi tuy n. Thi t k móng m m r t ph c t p v a ph i xác nh quy lu t phân b t i tr ng ti p xúc d i áy móng 8 ng th i ph i t m quy lu t phân b n i l c trong móng. 2. C u t o c a móng nông I. M t s v n chung Chi u dày t i thi u c a móng t 15 20 cm G móng b r ng g 5 cm. K t c u móng - C t thép Thép ch u l c thép AII tr lên thép có g ng kính 10 kho ng cách c t thép 10 30 cm. Thép c u t o thép AI tr lên. - Bêtông c p b n B15 nên dùng B20 . Bêtông lót c p b n B7 5 chi u dày 10cm th ng 10cm . 9 I. M t s v n chung ti p L p b o v a a 3 0 cm. sâu t móng hm f i u ki n a ch t và t i tr ng . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.