Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bằng mạng nơ-ron tích chập

Luận văn "Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bằng mạng nơ-ron tích chập" hướng tới việc nghiên cứu một mô hình có chức năng phát hiện khuôn mặt người qua hình ảnh và có thể nhận dạng được cảm xúc của khuôn mặt đó thông qua việc ứng dụng các phương pháp học sâu để trích xuất đặc trưng và nhận dạng hình ảnh. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LÊ MINH TIẾN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ 8480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÌNH DƯƠNG 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LÊ MINH TIẾN NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP CHUYÊN NGÀNH HỆ THÔNG THÔNG TIN MÃ SỐ 8480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. BÙI THANH HÙNG BÌNH DƯƠNG 2020 ii LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là Lê Minh Tiến Sinh ngày 22 07 1991 Học viên lớp cao học CH18HT01 Trường Đại học Thủ Dầu Một Xin cam đoan Đề tài Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bằng mạng nơ-ron tích chập. do Thầy TS. Bùi Thanh Hùng hướng dẫn là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi. Tất cả tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả xin cam đoan tất cả những nội dung trong luận văn đúng như nội dung trong đề cương và yêu cầu của thầy giáo hướng dẫn. Nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học. Bình Dương tháng 12 năm 2020 Tác giả luận văn Lê Minh Tiến iii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu và làm việc nghiêm túc được sự động viên giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Thầy hướng dẫn TS. Bùi Thanh Hùng luận văn Cao học Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt bằng mạng nơ- ron tích chập đã hoàn thành. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy hướng dẫn Thanh Hùng đã tận tình chỉ dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Đồng thời tôi gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tôi chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã động viên khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập thực hiện và hoàn thành luận văn này. iv TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong thời đại hiện nay cùng với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã có rất nhiều công trình nghiên cứu máy học được công bố trong số đó lĩnh vực thị giác máy tính nói chung cũng như nhận dạng hình ảnh nói riêng là một trong các lĩnh vực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.