Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Luận văn "Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non và quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non, đề tài tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non ở các trường mầm non tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non ở các trường mầm non tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. | UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT PHẠM THỊ NGỌC THU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG UẬN V N THẠC S CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 BÌNH DƢƠNG - N M 2019 UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT PHẠM THỊ NGỌC THU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG UẬN V N THẠC S CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN ÁNH HỒNG BÌNH DƢƠNG - N M 2019 ỜI CẢM ƠN Xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng ngƣời luôn tận tình chỉ bảo hƣớng dẫn giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu để giúp tác giả hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy giáo cô giáo là giảng viên lớp Cao học Quản lý giáo dục khóa 1 Trƣờng đại học Thủ Dầu Một Ban Giám hiệu và phòng đào tạo Sau đại học Trƣờng đại học Thủ Dầu Một đã tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu đội ngũ tổ trƣởng tổ phó chuyên môn và giáo viên ở các trƣờng mầm non mẫu giáo công lập trên địa bàn Thị xã Tân Uyên Mầm non Hội Nghĩa Mầm non Huỳnh Thị Chấu Mẫu Giáo Hoa Mai Mẫu giáo Vĩnh Tân và cán bộ lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên. Cuối cùng xin cảm ơn quý anh chị em đồng nghiệp các bạn học và những ngƣời thân trong gia đình đã luôn động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn này. Mặc dù đã rất nghiêm túc trong quá trình thực hiện đề tài tuy nhiên luận văn không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy giáo cô giáo và sự chia sẻ của các bạn đọc để luận văn này đƣợc hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn Tác giả luận văn Phạm Thị Ngọc Thu i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC . ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC CÁC DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . xiii TÓM TẮT .xiv MỞ ĐẦU . 1 1 Lí do .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    79    1    21-07-2024
92    363    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.