Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước" nhằm nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục (HĐGD) bảo tồn và phát huy giá trị VH DTTS cho HS ở các Trường PTDTNT tỉnh Bình Phước, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý công tác này, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS người DT ở địa phương. | UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NINH THỊ THÚY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 BÌNH DƯƠNG 2019 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NINH THỊ THÚY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM HỮU NGÃI BÌNH DƯƠNG 2019 LỜI CAM ĐOAN Kýnh gửi Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tôi tên Ninh Thị Thúy là học viên lớp Cao học Quản lý giáo dục - khóa 2017 - 2019. Luận văn Quản lý hoạt động giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước được thực hiện từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019. Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau các thông tin đã được ghi rõ nguồn gốc số liệu đã được phân tích tổng hợp xử lý và đưa vào luận văn đúng quy định. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài song không tránh khỏi những sơ xuất thiếu sót. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ dẫn của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Tác giả luận văn Ninh Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường Phòng Đào tạo Sau đại học và quý Thầy Cô trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương giáo viên hướng dẫn gia đình cơ quan đồng nghiệp bạn bè. Với tình cảm chân thành tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đặc biệt là Phòng Đào tạo Sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được học tập nghiên cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.