Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu chất lượng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Nghiên cứu chất lượng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương" nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương. | UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ HẢI LINH NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 1693403010010 LU N V N THẠC S BÌNH DƢƠNG 2019 UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ HẢI LINH NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 1693403010010 LU N V N THẠC S PHAN ĐỨC DŨNG - BÌNH DƢƠNG 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Nghiên cứu chất lƣợng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng là công trình nghiên cứu do chính tôi cùng với sự hỗ trợ tận tình từ Thầy Phan Đức Dũng. Luận văn này chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Bình Dƣơng ngày 14 tháng 05 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hải Linh i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Thủ Dầu Một Phòng Sau Đại học và Khoa Kinh tế đã tạo mọi điều kiện cho tác giả trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Tác giả cũng xin gửi lời chân thành đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại Học Thủ Dầu Một đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu nhất trong suốt thời gian học tập. Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất nhất tới Thầy Phan Đức Dũng ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình tác giả thực hiện luận văn của mình. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện luận văn bằng tất cả kiến thức của mình tuy nhiên luận văn này sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác xin chân thành cảm ơn những đóng góp từ Quý Thầy Cô Anh Chị giúp tác giả hoàn thiện luận văn của mình và có hƣớng nghiên cứu tiếp theo. Bình Dƣơng ngày 14 tháng 05 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hải Linh ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 3 3. Câu hỏi nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    92    2    15-07-2024
131    95    2    15-07-2024
19    92    2    15-07-2024
44    329    2    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.