Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn tiện chương trình đào tạo dành cho khách hàng vay vốn tại Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương

Luận văn "Hoàn thiện chương trình đào tạo dành cho khách hàng vay vốn tại Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương" trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài; những vấn đề chung về chương trình đào tạo của các tổ chức đào tạo; thực trạng chương trình đào tạo danh cho khách hàng vay vốn của Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương; giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo dành cho khách hàng vay vốn tại Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    133    2    18-07-2024
211    109    6    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.