Nghiên cứu nguyên nhân nứt nóng phôi đúc nhôm AA3003 trong đúc bán liên tục

Bài viết Nghiên cứu nguyên nhân nứt nóng phôi đúc nhôm AA3003 trong đúc bán liên tục tập trung phân tích thành phần hóa học của các phối liệu cũng như kết hợp với phân tích số liệu ANOVA để đánh giá ảnh hưởng của các nguyên tố có hại đến khả năng nứt nóng của hợp kim AA3003 đúc bằng phương pháp bán liên tục. | Journal of Science and Technology of Công trình nghiên cứu 29 Nghiên cứu nguyên nhân nứt nóng phôi đúc nhôm AA3003 trong đúc bán liên tục Research on causes of hot-tearing of AA3003 aluminum billet during DC casting process ĐÀO HỒNG BÁCH1 TRỊNH VĂN TRUNG1 1. Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội Email Ngày nhận bài 26 2 2021 Ngày duyệt đăng 8 4 2021 TÓM TẮT Hợp kim nhôm biến dạng AA3003 chế tạo từ nguồn nguyên liệu tận dụng phế liệu đang được sử dụng hiệu quả về mặt kinh tế nhưng cũng thường xảy ra hiện tượng nứt nóng ở các phôi sản phẩm của quá trình đúc bán liên tục. Đã sử dụng phương pháp ANOVA để phân tích thành phần hóa học của các sản phẩm phôi nhôm AA3003 nhằm xác định ảnh hưởng của các nguyên tố tới khả năng nứt nóng. Các kết quả phân tích tổ chức tế vi và phân bố thành phần hóa học của các nguyên tố bằng các thiết bị hiển vi quang học và hiển vi điện tử quét kết hợp với đầu dò phân tán năng lượng cho thấy sự tồn tại các tạp chất như Cu Zn Fe Pb vượt ngưỡng giới hạn cho phép trong phôi nhôm đặc biệt là ở biên giới hạt có thể là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng nứt nóng của các phôi nhôm đúc. Từ khóa Hợp kim nhôm AA3003 nứt nóng đúc bán liên tục ANOVA. ABSTRACT AA3003 aluminum alloy made from raw scrap materials that have the advantage of economical use but hot- tearing often occurs in the product billets of the direct chill casting process. This study used ANOVA analysis method for determination of chemical composition of AA3003 aluminum billet products to show influence of chem- ical composition on hot-tearing ability. The evaluation of the microstructure and chemical composition distribution of the elements by optical and scanning electron microscopes combined with energy dispersive spectroscopy showed the existence of impurities such as Cu Zn Fe Pb exceeding the allowable limit in aluminum billets espe- cially at grain boundary which can be the main reason for the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.