Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học sinh học ở trường phổ thông" nghiên cứu xác định cấu trúc kĩ năng đánh giá quá trình, xây dựng và vận dụng qui trình rèn luyện cho SV các Trường sư phạm kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV Sinh học trong các trường đại học sư phạm. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HẢI YẾN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HUẾ - 2022 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - NGUYỄN THỊ HẢI YẾN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học Mã số 9140111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học . Phan Đức Duy TS. Đặng Thị Dạ Thuỷ HUẾ - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của . Phan Đức Duy và TS. Đặng Thị Dạ Thuỷ. Các số liệu kết quả của luận án hoàn toàn khách quan trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô hướng dẫn khoa học . Phan Đức Duy và TS. Đặng Thị Dạ Thuỷ đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Sinh học thuộc Khoa Sinh học Phòng Đào tạo sau Đại học Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu các giảng viên các em sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học sư phạm huế Khoa Sinh Môi trường và Khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cơ quan các đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận án. Xin trân trọng cám ơn Thừa Thiên Huế tháng 9 năm 2022 Tác giả luận án Nguyễn Thị Hải Yến ii DANH MỤC CÁC TỪ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    109    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.