Lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp

Tập tài liệu này được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong giai đoạn hiện tại của quá trình chuyển đổi nền kinh tế, phần lớn các công ty dưới dạng này thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). | TÀI LIỆU NÀY THÍCH HỢP CHO NHỮNG AI Tập tài liệu này được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong giai đoạn hiện tại của quá trình chuyển đổi nền kinh tế phần lớn các công ty dưới dạng này thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ SME . Nó cũng có ích cho các doanh nghiệp sản xuất tư nhân có tầm cỡ những doanh nghiệp đang dự kiến phát triển công việc kinh doanh của mình. Kế hoạch kinh doanh nghĩa là gì Tại các doanh nghiệp nhỏ hơn người chủ doanh nghiệp thường coi những cơ hội kinh doanh trong tương lai luôn rộng mở và họ giữ những kế hoạch của mình trong đầu . Còn ở những doanh nghiệp có tầm cỡ lớn hơn người ta có thể lên những kế hoạch tài chính chi tiết và thực hiện hàng loạt công việc nghiên cứu thị trường. Việc lập kế hoạch kinh doanh có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên. Kết quả sẽ có là một tài liệu tương đối súc tích mô tả doanh nghiệp và những dự định của chủ doanh nghiệp cho tương lai của nó. Bản kế hoạch kinh doanh này cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và như vậy hình thức trình bày của bản kế hoạch phụ thuộc vào mục đích cụ thể của nó. Tại sao cần lập một kế hoạch kinh doanh Việc chuẩn bị bản kế hoạch tạo cơ hội hoàn thiện những phương pháp kế hoạch hoá được sử dụng trong công việc kinh doanh đồng thời giúp cho việc trình bày về doanh nghiệp của bạn trước các đối tác khác mang tính chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể quyết định lập một kế hoạch nhằm đáp ứng một hay nhiều nhu cầu cụ thể như Tìm kiếm nguồn tài trợ - một kế hoạch kinh doanh tốt là công cụ có tính thuyết phục nhất bạn có thể sử dụng đồng thời cũng là tài liệu bắt buộc phải có đối với các tổ chức tài chính. Đưa ra định hướng - quá trình chuẩn bị bản kế hoạch giúp bạn suy nghĩ một cách khách quan về doanh nghiệp của mình về những điểm mạnh và điểm yếu nội tại những cơ hội và mối đe doạ từ bên ngoài sự cần thiết và thời điểm ra những quyết định chiến lược. Truyền đạt được tới các đối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.