Bài giảng Kỹ thuật tưới nước hồ tiêu

Bài giảng "Kỹ thuật tưới nước hồ tiêu" được thực hiện với mục tiêu trình bày kỹ thuật tưới nước hồ tiêu làm sao để cây phát triển và hấp thu được các khoáng chất. Nêu lên vai trò của nước đối với cây trồng và tầm quan trọng của việc tưới nước cho cây. Mời các bạn cùng tham khảo. | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HỒ TIÊU BỀN VỮNG KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC HỒ TIÊU THỰC HIỆN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CDC Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC HỆ THỐNG RỄ 1. Rễ cái Các rễ này làm nhiệm vụ chính là hút nước. Rễ cái có thể ăn sâu đến 2m. 2. Rễ phụ Phân bố nhiều nhất ở độ sâu 15 - 40cm làm nhiệm vụ hút nước và hút chất dinh dưỡng. 3. Rễ bám Làm nhiệm vụ chính là giúp cây tiêu bám vào choái vách tường . để vươn lên cao. Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC 1 TƯỚI NƯỚC Mục đích của việc tưới nước Đảm bảo sự sinh trưởng phát triển tốt cho cây tiêu kiến thiết cơ bản nước chiếm trên 70 trong tế bào Đảm bảo sinh trưởng năng suất và phẩm chất hạt tiêu Giúp cây phân hóa mầm hoa năm tiếp theo Giúp cây hấp thu dinh dưỡng trong mùa khô Phân bố lượng mưa không đều phải tưới nước mùa khô Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC TƯỚI NƯỚC Tiêu trồng mới và kiến thiết cơ bản tưới suốt mùa khô cho đến khi có mưa. Tiêu kinh doanh tưới vào mùa khô khi cây đang nuôi quả sau khi thu hoạch xong tưới 1 - 2 đợt kết hợp bón phân sau đó ngừng tưới nước. Cần phải cũng cấp nước cho đất đủ ẩm vào mùa khô cho tiêu Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC 2 LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ CHU KỲ TƯỚI Đất bazan Đất sỏi Loại vườn Lượng nước Chu kì Lượng nước Chu kì lít trụ Ngày lít trụ Ngày Tiêu trồng 30 40 10 - 15 20 30 7 10 mới Tiêu KTCB 60 80 10 - 15 40 50 7 10 Tiêu KD 100 - 120 20 - 25 80 100 10 - 15 Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC PHƯƠNG PHÁP TƯỚI 1. Tới nhỏ giọt 2. Tưới phun tầng thấp 3. Tưới bồn Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC 3 Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC Hệ thống tưới - Thiết lập hệ thống nước chính cố định - Làm bồn kiểu mai rùa chứa nước không úng mùa mưa Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng BG TN HT Copyright CDC 4 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    480    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.