Ca dao chanh chua

Ca dao chanh chua Ai có thân thì nấy lo Ai có bò người ấy giữ = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 16 ) Anh đi làm mướn nuôi ai Cho áo anh rách, cho vai anh mòn ? - Anh đi làm mướn nuôi con Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 285 ) Ăn nói chanh chua = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: *. | Ai có thân thì nấy lo Ai có bò người ấy giữ Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 16 Anh đi làm mướn nuôi ai Cho áo anh rách cho vai anh mòn - Anh đi làm mướn nuôi con Áo rách mặc áo vai mòn mặc vai Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 285 Ăn nói chanh chua Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8379 Anh đừng chê em duyên nợ hủ hèn Nước dưới sông dù đục em bỏ phèn phải trong. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 33202 Anh đừng nói vậy anh ơi Hình dung yểu điệu có đôi bao giờ Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam An Giang Câu số 304 Anh than vợ anh chưa có Em bước vô nhà thấy ai nằm đó Bớ anh chung tình Em thương anh để dạ sợ anh bạc tình bỏ ai Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 515 Anh chê em xấu Em lấy thấu chồng quan Mai sau trát chạy về làng Bắt anh gánh gạch lót đàng em đi. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Phú Yên Câu số 38298 Anh có vợ như nợ phải mang Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 8571 Anh đi lấy vợ cách sông 2 Tôi đi lấy chồng giữa ngõ anh đi - Có lấy thì lấy xa xa Chớ lấy trước ngõ anh ra anh buồn - Buồn thì cất gánh đi buôn Một vốn bốn lãi anh buồn làm chi - Bồn vì con gái nữ nhi Mẹ cha thách cưới làm chi lỡ làng Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 289 Anh đi võng giá lá diềm Ghẹo em em ghẹo lại chớ quan quyền mực mặt kệ anh Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Hoặc Ghẹo em em ghẹo lại quan quyền mược anh Xuất xứ - Miền Trung Phú Yên Câu số 38306 Anh khôn nhưng vợ anh đần Lấy ai lo liệu xa gần cho anh Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 446 Anh là con trai Nam Sang Nước lớn ngang đàng vác đấu đi đong Anh đong tỉnh Bắc tỉnh Đông Trở về anh lại đi đong tỉnh Đoài Tỉnh Bắc giá thóc mười hai Tỉnh Đông mười tám tỉnh Đoài hai mươị Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 451 Anh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.