Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 10 - Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 10, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế chi tiết lớp; thiết kế dữ liệu; mục đích của thiết kế chi tiết; quy trình thiết kế chi tiết; thiết kế chi tiết các tầng; bài tập tổng hợp; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống IT3120 Nguyễn Nhật Quang Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Năm học 2020-2021 Nội dung học phần Giới thiệu về Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng Giới thiệu về Ngôn ngữ mô hình hóa UML Giới thiệu về Quy trình phát triển phần mềm Phân tích môi trường và nhu cầu Phân tích chức năng Phân tích cấu trúc Phân tích hành vi Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống Thiết kế giao diện sử dụng Thiết kế chi tiết lớp Thiết kế dữ liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2 Information system analysis and design Thiết kế chi tiết Mục đích của thiết kế chi tiết Quy trình thiết kế chi tiết Thiết kế chi tiết các tầng Bài tập tổng hợp Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 Information system analysis and design Mục đích thiết kế chi tiết 1 Trong phân tích ta tập trung nghiên cứu cấu trúc logic của các thông tin cần thiết cho việc xây dựng một giải pháp nghiệp vụ Phân tích luôn được triển khai theo nhãn quan ứng dụng và chưa tính tới các điều kiện về công nghệ Trong thiết kế đặc biệt là thiết kế chi tiết ta cần nghiên cứu các cách tốt nhất để cài đặt cấu trúc logic nói trên nhằm tối ưu hoá hiệu năng của ứng dụng Thiết kế phải được triển khai theo nhãn quan kỹ thuật và phụ thuộc vào các khả năng và các hạn chế của tài nguyên tính toán và công nghệ lập trình phát triển ứng dụng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 4 Information system analysis and design Mục đích thiết kế chi tiết 2 Đầu vào của việc thiết kế chi tiết là các mô hình đã được thiết lập từ các bước phân tích và thiết kế hệ thống trước đây bao gồm Các mô hình về cấu trúc các biểu đồ lớp thành phần hệ thống con kiến trúc phân tầng và Các mô hình động thái các biểu đồ ca sử dụng tương tác máy trạng thái và giao diện người dùng Kết quả đầu ra của thiết kế chi tiết phải là một mô hình sẵn sàng cho lập trình bao gồm mọi quyết định về cài đặt thích hợp với ngôn ngữ lập trình và môi trường cài đặt đã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    54    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.