Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 5

Chương 5: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN Nhóm chức năng đào tạo, phát triển Chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong trong doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa năng lực cá nhân | Chương 5: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN Hai mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực Các chức năng cơ bản của Quản trị NNL Nhóm chức năng đào tạo, phát triển Chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong trong doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa năng lực cá nhân NỘI DUNG Xác định nhu cầu đào tạo: Chu kỳ nghề nghiệp Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật về mặt định lượng Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự Khái niệm, vai trò và nội dung của đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật. Khái niệm Vai trò của đào tạo kỹ thuật Chuẩn bị quá trình đào tạo kỹ thuật Đào tạo và các phương pháp đào tạo kỹ thuật Đánh giá kết quả đào tạo Khái niệm và quá trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị. Khái niệm Quá trình thực hiện Yêu cầu phát triển năng lực quản trị ở cấp quản trị khác nhau Các phương pháp đào tạo nhà quản trị tại nơi làm việc Các phương pháp đào tạo nâng cao trình độ nhà quản trị ngoài nơi làm việc Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho tất cả mọi lao động của doanh nghiệp là khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp là một tiến trình liên tục. Các bước tiến hành thông thường là: + Ấn định nhu cầu đào tạo và phát triển + Xác định các mục tiêu đào tạo cụ thể + Lựa chọn các phương pháp thích hợp + Lựa chọn các phương tiện thích hợp I - Xác định nhu cầu đào tạo: Doanh nghiệp phải tự trả lời các câu hỏi: - Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì? - Nhân viên của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường? - Nhân viên của doanh nghiệp còn thiếu gì để thực hiện chiến lược của doanh . | Chương 5: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN Hai mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực Các chức năng cơ bản của Quản trị NNL Nhóm chức năng đào tạo, phát triển Chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong trong doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa năng lực cá nhân NỘI DUNG Xác định nhu cầu đào tạo: Chu kỳ nghề nghiệp Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật về mặt định lượng Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự Khái niệm, vai trò và nội dung của đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật. Khái niệm Vai trò của đào tạo kỹ thuật Chuẩn bị quá trình đào tạo kỹ thuật Đào tạo và các phương pháp đào tạo kỹ thuật Đánh giá kết quả đào tạo Khái niệm và quá trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị. Khái niệm Quá trình thực hiện Yêu cầu phát triển năng lực quản trị ở cấp quản trị khác nhau Các phương pháp đào tạo nhà quản trị tại nơi làm việc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    94    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.