Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp của Giáo viên chủ nhiệm trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh tại Trường THPT Đô Lương 4, Nghệ An

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp của Giáo viên chủ nhiệm trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh tại Trường THPT Đô Lương 4, Nghệ An" nhằm đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh lớp chủ nhiệm tại trường THPT Đô Lương 4. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 4 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài Một số giải pháp của Giáo viên chủ nhiệm trong việc phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh tại Trường THPT Đô Lương 4 Nghệ An. Giáo viên Hoàng Nữ Hạnh Lĩnh vực Chủ nhiệm Số điện thoại 0366088900 1 Năm học 2021 2022 PHẦN MỘT ĐẶT VẤN ĐỀ do chọn đề tài Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp nhà trường dù tốt đến mấy cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu học tập của người học cũng như đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội. Vì vậy bồi dưỡng và phát triển năng lực tự chủ tự học cho học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là một công việc có vị trí rất quan trọng. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiên th ́ ưc sang phát tri ́ ển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn giáo dục nhà trường kêt h ́ ợp với giáo dục gia đình va giao duc xã h ̀ ́ ̣ ội. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng chỉ rõ các nhóm năng lực mà học sinh cần đạt được. Trong đó năng lực tự chủ và tự học được xem là nhóm năng lực quan trọng nhất đối với học sinh. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp có những thời gian học sinh chưa thể đến trường việc tăng cường ý thức rèn năng lực tự chủ tự học để học sinh thích ứng với mọi điều kiện học tập trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trường THPT Đô Lương 4 nằm ở vị trí hạ huyện Đô Lương điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Các em học sinh của trường còn nhiều vướng mắc khó khăn khi học tập chưa thực sự dành nhiều thời gian cho việc tự học chưa xây dựng và rèn luyện kĩ năng tự học hợp lí. Tự học không thường xuyên và còn mang nặng tính hình thức vì thế tính hiệu quả chưa cao. Việc sử dụng các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nhằm rèn luyện các kỹ năng sống kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh chưa được thực sự quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.