Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT Quỳnh Lưu 2

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT Quỳnh Lưu 2" nhằm nghiên cứu cơ sở thực tiễn có liên quan đến đề tài: Thực tế hoạt động của Đoàn trường, Câu lạc bộ đội nhóm, bảng báo, phát thanh và chương trình văn nghệ ở trường THPT Quỳnh Lưu 2 từ những thuận lợi đến những khó khăn. Đề xuất một số biện pháp để phát huy năng lực học sinh và giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT Quỳnh Lưu 2. | SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 Tác giả HỒ SỸ DANH Tổ Xã hội Môn GDQP- AN Số điện thoại 0984 505 415 Năm học 2021- 2022 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Đoàn thanh niên cộng sản TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác giáo dục thanh thiếu niên nói chung và trong các trường THPT nói riêng. Do đó nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ góp phần vào sự thành công của công tác giáo dục học sinh trong trường học. Đánh giá vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị ở nước ta nói chung và vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường nói riêng Đảng ta đã có rất nhiều Nghị quyết Chỉ thị chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt tại kì họp lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 25 ngày 25 tháng 07 năm 2008 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đã chỉ rõ Việc quản lý tập hợp thanh niên trong tình hình mới khó khăn hơn. Điều kiện phương tiện hoạt động của Đoàn Hội chính sách cho cán bộ Đoàn nhất là cán bộ Đoàn cơ sở còn bất cập. Năng lực trình độ của không ít cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế khả năng tập hợp tổ chức phong trào thanh niên trong công tác thanh niên còn hạn chế . Ngày 25 12 2013 Bộ chính trị đã có kết luận số 80 KLTW Về đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa . Kết luận đã chỉ rõ Năm năm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ TW đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể và xã hội về thanh niên và công tác thanh niên có chuyển biến tích cực hệ thống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    57    2    01-12-2023
305    40    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.