Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Định hướng nghề nghiệp bản thân thông qua hoạt động trải nghiệm cơ sở nghề cho học sinh THPT trong chương trình trải nghiệm hướng nghiệp

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Định hướng nghề nghiệp bản thân thông qua hoạt động trải nghiệm cơ sở nghề cho học sinh THPT trong chương trình trải nghiệm hướng nghiệp" nhằm đề xuất nội dung và quy trình tổ chức “Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” theo hướng kết hợp một số phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo hứng thú, sự vui vẻ cho học sinh trong quá trình trải nghiệm để các em nâng cao khả năng tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, tìm ra được năng lực, sở trường của bản thân giúp cho các em định hướng tốt nghề nghiệp mà mình yêu thích. | PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khổng Tử đã nói Những gì tôi nghe tôi sẽ quên những gì tôi thấy tôi sẽ nhớ những gì tôi làm tôi sẽ hiểu đó có thể coi là những tư tưởng đầu tiên về giáo dục trải nghiệm và cũng cho thấy vai trò của việc học tập từ những trải nghiệm thực tế. Điều này một lần nữa được khẳng định trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 29-NQ TW Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nêu rõ mục tiêu tổng quát của giáo dục là Phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất năng lực công dân phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu định hướng nghề nghiệp cho học sinh . Bên cạnh mục tiêu của tổng quát của giáo dục thì mục tiêu hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cấp THPT được xác định Học sinh phát triển hứng thú nghề nghiệp và ra quyết định lựa chọn được nghề nghiệp tương lai xây dựng được kế hoạch rèn luyện đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp . Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của người học dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Các hoạt động trải nghiệm được chú trọng đổi mới cả về hình thức và nội dung trong đó tăng cường các hình thức gắn với thực tiễn địa phương hợp tác nhóm từ dạy học trên lớp ra ngoài lớp mở rộng việc dạy học ngoài thiên nhiên ngoài môi trường lớp học giúp các em có sự định hướng đúng đắn về nghề nghiệp tránh trường hợp chạy theo xu hướng hoặc lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp với bản thân dẫn tới phải làm trái nghề hay thậm chí thất nghiệp. Trải nghiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại địa phương là một trong những yêu cầu trong nội dung trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Các lĩnh vực nghề nghiệp tại các ngành nghề gắn với đặc thù địa phương nơi học sinh sinh sống là một kênh thông

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.