Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp cho giáo viên tiểu học dạy online đạt chất lượng

Đề tài "Giải pháp cho giáo viên tiểu học dạy online đạt chất lượng" tập trung nghiên cứu các chương trình phù hợp nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học trực tuyến cho giáo viên, chuẩn bị xây dựng kho học liệu số có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-HƯỚNG NGHIỆP - - ÑEÀ TAØI GIẢI PHÁP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY ONLINE ĐẠT CHẤT LƯỢNG Nghệ An 5 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN-HƯỚNG NGHIỆP - - ÑEÀ TAØI GIẢI PHÁP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY ONLINE ĐẠT CHẤT LƯỢNG Nhóm nghiên cứu Đinh Thị Thúy Hằng phòng NN-TH Nguyễn Thị Thu Hiền phòng Dạy Nghề Lĩnh vực nghiên cứu GDTX Nghệ An 5 2022 DANH MỤC VIẾT TẮT TT Thông tư GDTX-HN Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp CNTT Công nghệ thông tin GV Giáo viên GD amp ĐT Giáo dục và đào tạo TT GDTX-HN Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp QĐ-TTg Quyết định thử tướng SGK Sách giáo khoa HS Học sinh Mục lục PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi ứng dụng của đề tài . 2 3. Mục đích nghiên cứu . 2 4. Nội dung nghiên cứu . 3 5. Phương pháp nghiên cứu . 4 6. Tính mới của đề tài . 4 PHẦN 2 NỘI DUNG . 5 1. Cơ sở lý luận . 5 . Tầm quan trọng của việc tập huấn dạy học online. . 5 . Các lý thuyết về chuyển dạy học trực tiếp sang dạy học Online. . 6 . Các vấn đề gặp phải khi dạy học Online . 7 . Làm thế nào để giải quyết hiệu quả nhu cầu cần thiết để dạy học Online. . 8 2. Cơ sở thực tiễn . 9 Tổng quan về chương trình tập huấn cho Giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. . 9 Thực trạng của Giáo viên tiểu học khi tiếp cận với chương trình tập huấn. . 10 3. Nội dung chương trình tập huấn cho Giáo viên . 10 Mục tiêu . 10 Ý nghĩa . 10 Quy mô . 11 Chuẩn bị . 11 Các giai đoạn thực hiện. 11 4. Một số trải nghiệm thực tế cho Giáo viên. 12 Tầm quan trọng của việc chuyển dạy học trực tiếp sang dạy học Online. . 12 Giới thiệu các ứng dụng để chủ động tổ chức lớp học Online. . 13 . Soạn bài dạy . 13 . Các phần mềm ứng dụng dùng để tổ chức lớp học Online . 18 . Giải quyết các lỗi mà giáo viên hay mắc phải khi tổ chức lớp học Online. 23 . Ứng dụng tương tác với học sinh tăng khả năng tập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.