Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2022-2023 có đáp án - Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ". Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2022 - 2023 THÀNH PHỐ CẦN THƠ Môn thi TOÁN Thời gian 120 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi 07 06 2021 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 0 điểm gồm 20 câu từ câu 1 đến câu 20 3 x 4 y 18 Câu 1. Nghiệm của hệ phương trình là x 3 y 7 A. 2 3 . B. 2 3 . C. 2 3 . D. 3 2 . Câu 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai 1 2 1 A. y x . B. y 2 x 1 . C. y 2 x . D. y . 3 x Câu 3. Diện tích của hình tròn có bán kính 20 cm là A. 40π cm 2 . B. 80π cm 2 . C. 800π cm 2 . D. 400π cm 2 . Câu 4. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn A. 3 x 2 7 x 2 0 . B. x 4 4 x 2 3 0 . C. x 3 5 x 6 0 . D. 8 x 7 0 . Câu 5. Cho đường tròn O có hai dây AB và CD cắt nhau tại I như hình vẽ bên dưới biết sđ 60o . Số đo của AmC 40o sđBnD AIC bằng A. 10o . B. 20 o . C. 50o . D. 100 o . Câu 6. Cho hàm số y ax 2 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đó là 1 1 2 A. y 2 x 2 . B. y 2 x 2 . C. y x 2 . D. y x . 2 2 Trang 1 Câu 7. Tập nghiệm của phương trình x 2 5 x 6 0 là A. 3 2 . B. 3 2 . C. 2 3 . D. 2 3 . Câu 8. Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn và có ABC 72o . Số đo của ADC bằng A. 108o . B. 72 o . C. 18o . D. 144o . Câu 9. Cho hàm số y ax 3 có đồ thị đi qua điểm A 2 1 . Giá trị của hệ số a bằng A. 1 . B. 2 . C. 2 . D. 1 . Câu 10. Diện tích của mặt cầu có bán kính 13cm là A. 2197π cm 2 . B. 676π cm 2 . C. 52π cm 2 . D. 104π cm 2 . Câu 11. Cặp số 3 4 là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây 2 x 3 y 1 5 x 2 y 23 2 x 5 y 7 4 x 9 y 24 A. . B. . C. . D. . x y 7 4 x 5 y 8 x 3 y 13 3 x y 5 Câu 12. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất 1 A. y . B. y x . C. y x 2 . D. y x 2 2 . x Câu 13. Hàm số y 2 x 4 có đồ thị là hình vẽ nào dưới đây A. . B. . C. . D. . Câu 14. Giá trị của biểu thức 9 2 3 64 bằng A. 1 . B. 1. C. 7 . D. 7 . Câu 15. Điều kiện của x để biểu thức 3 x 9 có nghĩa là A. x 3 . B. x 3 . C. x 3 . D. x 3 . Trang 2 Câu 16. Thể tích của một hình nón có đường kính của đường tròn đáy bằng 12 cm và độ dài đường cao bằng 7 cm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    44    2    29-11-2023
271    48    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.