Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p6

11. Click chọn Phải vào DHCP Relay Agent chọn properties, nhập vào địa chỉ IP của DHCP server: add ok 12. Tại client3 dùng lệnh Ipconfig /renew xem có xin được IP từ DHCP server thông qua Relay agent hay không, dùng lệnh Ipconfig /all Module 3: Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Tiếp tục lab của module 2 Lab 1: Quản lý database và backup DHCP 1. Data base của DHCP được lưu trong %systemroot%\system32\DHCP VSIC Education Corporation Trang 36 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Open file 3. Backup DHCP: vào start VSIC Education Corporation programs Administrative Tools DHCP Trang 37 70-291 Tài liệu. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Click chọn Phải vào DHCP Relay Agent chọn properties nhập vào địa chỉ IP của DHCP server add ok 12. Tại client3 dùng lệnh Ipconfi Relay agent hay không dùng renew xem có xin được IP từ DHCP server thông qua ệnh Ipconfig all Module 3 Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol DHCP Tiếp tục lab của module Lab 1 Quản lý databas 1. Data base của E kup DHCP ợc lưu trong systemroot system32 DHCP VSIC Education Corporation Trang 36 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Open file 3. Backup DHCP vào start - programs - Administrative Tools - DHCP VSIC Education Corporation Trang 37 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Click phải vào server name của DHCP chọn backup 5. Chọn ổ đỉa và tạo folder chứa file backup ví dụ tạo folder backupDHCP ok 6. Sau khi backup xong xóa các scope 192 và 10 đã tạo trong module 2 7. Restrore DHCP click phải vào server name của DHCP chọn restored chọn folder backupDHCP ok yes DHCP sẽ tự stop start lại và phục hồi lại database như lúc đầu. Lab 2 Cấu hình server Option 1. Click phải vào server options - chọn Configure Option VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    151    0
1    62    0
1    82    0
1    131    0
1    122    0
1    124    0
1    131    0
1    136    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    1    1    07-12-2022
94    9    1    07-12-2022
10    8    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.