Bài giảng môn Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 3

Bài giảng môn Toán lớp 1 "Phép cộng trong phạm vi 3" được thiết kế dưới dạng Powerpoint với các hình ảnh và font chữ sinh động sẽ tăng hứng thú cho các em có sự say mê học tập, giúp các em học sinh lớp 1 làm quen với phép cộng trong phạm vi 3 và biết cách thực hiện nó. Mời thầy cô cùng xem và tải bài giảng tại đây nhé. | KIỂM TRA BÀI CŨ 1 Điền số gt 2 lt 5 5 a gt b lt c 3 Điền số thích hợp vào ô trống 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 I - GIỚI THIỆU PHÉP CỘNG BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 3 1 1 2 một cộng một bằng hai 2 1 3 hai cộng một bằng ba 1 2 3 một cộng hai bằng ba Hoan hô Tôi đã học thuộc rồi 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 II - Hướng dẫn học sinh thực hành 1 Tính 1 1 2 1 2 3 2 1 3 1 Tính 2 Tính 1 1 2 1 _ 2 _ 1 _ 2 3 3 1 Tính 2 Tính 3 Nối phép tính với số thích hợp 1 2 1 1 2 1 1 2 3 CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.