Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p8

Chọn Create a new file with this file name 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record, chưa có PTR, vào Start Run cmd gõ lệnh Ipconfig /registerdns, sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau: VSIC Education Corporation Trang 51 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www: Click phải vào zone name () chọn New Alias (CNAME) 12. Trong phần Alias name nhập vào www, trong phần fully qualified domain name gõ vào tên đầy đủ. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Chọn Create a new file with this file name - next 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next - finish VSIC Education Corporation Trang 50 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record chưa có PTR vào Start - Run cmd - gõ lệnh Ipconfig registerdns sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau VSIC Education Corporation Trang 51 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www Click phải vào zone name chọn New Alias CNAME 12. Trong phần Alias name nhập vào www trong phần fully qualified domain name gõ vào tên đầy đủ của client 2 - ok 13. Ta có một alias như sau VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    65    4    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.