Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị (Mã đề 101)

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị (Mã đề 101)’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GD amp ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ MÔN TOÁN LỚP 10 Thời gian làm bài 90 Phút ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận Đề có 4 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 101 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1 Cho A 2 6 B 1 2 . Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho ba điểm A B M thẳng hàng 10 11 10 A. M 0 . B. M 0 3 . C. M 0 . D. M 0 . 3 3 3 1 Câu 2 Tập xác định của hàm số y x 2 là x 3 A. D 2 3 . B. D 2 3 . C. D 2 . D. D R 3 . Câu 3 Cho hàm số f x x 2 2 x 3 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng A. Hàm số nghịch biến trên 1 đồng biến trên 1 . B. Hàm số đồng biến trên 1 nghịch biến trên 1 . C. Hàm số đồng biến trên 2 nghịch biến trên 2 . D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 1 và 1 . Câu 4 Trong mặt phẳng Oxy cho A 3 4 và B 5 2 . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là A. I 1 1 . B. I 8 6 . C. I 4 3 . D. I 2 2 . 1 5 2x Câu 5 Tập xác định của phương trình 2 là x 3x 2 x 1 5 5 A. D 2 . B. D 1 . 2 2 5 5 C. D 1 2 . D. D 1 2 . 2 2 Câu 6 Biết x1 x2 là hai nghiệm của phương trình 2 x 5 3x 2 . Tính S x1 x2 7 32 32 38 A. S B. S . C. S . D. S . 5 5 5 5 Câu 7 Hai véctơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là A. Hai véctơ bằng nhau. B. Hai véctơ cùng hướng. C. Hai véctơ không cùng phương. D. Hai véctơ đối nhau. Câu 8 Tập nghiệm của phương trình 2 x x 5 5 x 10 là A. S 5 . B. S . C. S 6 . D. S 4 . Trang 1 4 - Mã đề 101 sin 300 cos 600 Câu 9 Giá trị của biểu thức M bằng. tan1200 cot 1500 3 3 3 A. . B. 3. C. . D. . 6 2 6 Câu 10 Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ A. y x 2 4 x 4 . B. y x2 4 x 3 . C. y x 2 4 x 1 . D. y x 2 4 x 5 . y ax b biết hệ số góc bằng 3 và đường thẳng qua A 1 4 . Câu 11 Xác định đường thẳng 1 11 A. y 3 x 5 . B. y 3 x 7 . C. y 3 x 7 . D. x .y 3 4 Câu 12 Cho hai vectơ a và b thỏa mãn a b 1 và 2a 3b 7 . Xác định góc α giữa hai vectơ a và b. A. α 135o . B. α 150o . C. α 60o . D. α 120o . Câu 13 Tập nghiệm S của phương trình x 2 7 x 6 0 là A. S 1 6 . B. S 1 6 . C. S 1 6

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.