Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p11

Module 6: Managing and Monitoring Domain Name System (DNS) Mỗi học viên một máy cài và cấu hình DNS như lab 1 và lab 2 module 5 Lab 1: Backup DNS 1. Copy database của DNS sang thư mục backupDNS a. Copy các file trong %systemroot%\system32\DNS b. Paste vào thư mục backupDNS VSIC Education Corporation Trang 75 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Export 2 key trong regedit: Vào Start a. Tìm đến key sau: Run gõ Regedit Click phải vào key DNS server chọn export vào lưu key này với tên là: VSIC Education Corporation Trang 76 70-291 Tài liệu dành cho học viên b. Tìm tiếp key thứ 2 lưu lại. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 6 Managing and Monitoring Domain Name System DNS Mỗi học viên một máy cài và cấu hình DNS như lab 1 và lab 2 module 5 Lab 1 Backup DNS 1. Copy database của DNS sang thư mục backupDNS a. Copy các file trong systemroot system32 DNS upDNS b. Paste vào thư VSIC Education Corporation Trang 75 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Export 2 key trong regedit Vào Start - Run - gõ Regedit a. Tìm đến key sau fj Registry Editor File Edit View Favorites Help hü AeDebug __I AppCompatFlags I Asr - Classes rü cluster Server a Compatibility VStpSPUCATION CORPORATION Name Type REG_SZ DNS Server Drivers _l Fontsubstitutes My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion DNS Server Click phải vào key DNS server chọn export - vào lưu key này với tên là VSIC Education Corporation Trang 76 70-291 Tài liệu dành cho học viên Registry Editor b. Tìm tiếp key thứ 2 lưu lại với tên là 2SJ File Edit View Favorites Help . CJ I I Dfs DfsDriver Dhcp Disk dmadmin dmboot dmio dmload dmserver Name ji DependOnGroup ẸỊ Display Name ImagePath I ObjectName Cj Dnscache I dptiZo Type Type REG_5Z REG_MULTI_5Z REG_MULTI_5Z REG_5Z REG_5Z REG_DWORD REG_EXPAND_5Z REG_5Z REG_DWORD REG_DWORD 7VSIC EDUCATION CORPORATION . c l Flpydisk T _J My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE 5Y5TEM CurrentControl5et 5ervices DN5 Vào DNS xóa tất cả các Zone hiện có xem như DNS bị lỗi Restore DNS click phải vào pcname trong dns chọn all tasks - stop Copy tất cả các file trong thư mục backupdns vào systemroot system32 dns Double click vào và Vào DNS click phải vào Pcname chọn All Tasks - Start. DNS đã được phục hồi. 3. 4. 5. 6. 7. Lab 2 thực hành các lệnh DNScmd DNSlint Nslookup 1. Cài Support Tool VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.