Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

“Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai” được chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Năm học 2021 2022 Môn TOÁN Khối 10 Đề 1 Thời gian 90 phút Không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh SBD Bài 1 Giải các bất phương trình x2 2 x 3 a 0. 1 0 điểm 2x 1 b x 2 2 x x 4 . 1 0 điểm c x2 x 3 2 x 1 . 1 0 điểm Bài 2 1 a Tính sin2a biết sin a và a . 1 0 điểm 3 2 1 sin a cos a b Rút gọn A . 1 0 điểm cos a 1 sin a 1 cos a cos2a cos3a c Chứng minh cota . 1 0 điểm sin3a sin2a sin a Bài 3 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng x y 6 0 và 3 điểm A 2 0 B 2 0 C 1 2 . a Viết phương trình tổng quát của đường thẳng qua C và song song . 1 0 điểm b Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng sao cho MA MB lớn nhất. 1 0 điểm Bài 4 Trong mặt phẳng Oxy viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A 2 1 B 3 5 và có tâm nằm trên đường thẳng D x y 16 0. 1 0 điểm x2 y 2 Bài 5 Trong mặt phẳng Oxy cho elip E 1 . Tính độ dài 2 trục và tọa độ 2 tiêu 9 4 điểm của E . 1 0 điểm HẾT ĐÁP ÁN amp BIỂU ĐIỂM Toán 10 Đề 1 Bài 1 Giải bất phương trình 3đ x2 2 x 3 Câu a 0. 1đ 2x 1 1 x 1 3 2 VT 0 0 4 1 Bpt 1 x 3 x. 2 Câu b x 2 2 x x 4 . 1đ Bpt x 2 3 x 4 . x 2 x 4 0 2 x 2 3x 4 0 4 x 1. Câu c x 2 x 3 2 x 1. 1đ 1 x 2 x 1 0 2 2 x x 3 2 x 1 x 1 x 2 x 2 . 2 2 x 2 x 3 0 3 x Bài 2 3đ 1 Câu a Tính sin2a biết sin a và a . 1đ 3 2 8 2 2 cos 2 a 1 sin 2 a cos a do a . 2 9 3 2 4 2 sin2a . 2 9 1 sin a cos a Câu b Rút gọn A . 1đ cos a 1 sin a 1 sin a cos 2 a 1 2sin a sin 2 a cos2a 2 A cos a. 1 sin a cos a. 1 sin a 4 2 1 sin a 2 . cos a. 1 sin a cos a 1 cos a cos2a cos3a Câu c Chứng minh cota . 1đ sin 3a sin 2a sin a 2cos2 a 2cos 2cos a. cos a cos2a VT VP . 4 2sin a 2sin 2sin a. cos a cos2a Bài 3 A 2 0 B 2 0 C 1 2 và x y 6 0. 2đ Câu a Viết phương trình tổng quát qua C và song song . 1đ x y m 0 với m 6 . 2 C 1 2 m 3 nhận . Vậy x y 3 0. Câu b Tìm tọa độ điểm M sao cho MA MB lớn nhất. 1đ M x 6 x . 4. 6 x 4. 6 x tan MA MB 2 x 4 6

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    92    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.