Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Bình Hưng Hòa

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay “Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Bình Hưng Hòa” được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | SỞ GD amp ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TOÁN - LỚP 10 Đề kiểm tra gồm 01 trang Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề Câu 1. 1 5 điểm Giải bất phương trình x2 3x x 1 . 3 Câu 2. 2 0 điểm Cho cos và 0 . Tính sin tan cos sin 2 . 5 2 6 cos2 3sin cos Câu 3. 1 5 điểm Cho tan 3 . Tính giá trị của biểu thức A . sin 2 1 sin x 2 sin x cos x 1 cos x 1 Câu 4. 1 0 điểm Chứng minh 2 tan x . cos x Câu 5. 1 0 điểm Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy viết phương trình đường tròn C có tâm I 4 1 và đi qua điểm M 5 6 . Câu 6. 1 0 điểm Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C x 1 2 y 2 2 10 và đường thẳng d x 3 y 1 0 . Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với đường tròn C biết song song với đường thẳng d. Câu 7. 1 0 điểm Chứng minh sin 2 x 2 cos 2 x tan 2 x tan x 2sin 3x . cos x sin x Câu 8. 1 0 điểm Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tứ giác ABCD có A 3 1 C 8 4 . Điểm D thuộc đường tròn đường kính AC. Đường thẳng đi qua hai điểm B và D có phương trình 5x y 12 0 . Biết rằng hai điểm B D có hoành độ nguyên và diện tích tứ giác ABCD bằng 15. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. - HẾT - Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    201    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.