Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p14

1. Tiếp lab1, tại 2 pc click phải vào tên policy vừa tạo chọn Un-assign 2. Cài Stand alone CA trên PC101 (xem phụ lục 3) 3. Xin CA cho PC101, tại PC101 vào IE: gõ địa chỉ Request a | 70-291 Tài liệu dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 97 70-291 Tài liệu dành cho học viên ọn Assign 12. Click phải vào tên policy vùi 4 VSIC Education Corporation Trang 98 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại PC102 thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 12 14. Tại PC101 thực hiện lệnh ping IP PC102 15. Cài network monitor Xem Lab2 module 1 Phần Network host 16. Thực hiện capture - thấy protocol ESP VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    151    0
1    62    0
1    82    0
1    131    0
1    122    0
1    124    0
1    131    0
1    136    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    10    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.