Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p17

Lab 3: Monitor Ipsec dùng IP security Monitor 1. Vào MMC file add remove snap-in close ok 2. Chọn main Mode\Generic filter add chọn IP security monitor add VSIC Education Corporation . Chọn main Mode\Specific\Filters VSIC Education Corporation | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 21. Chọn certificate vừa xin - OK 22. OK VSIC Education Corporation Trang 115 70-291 Tài liệu dành cho học viên 23. Trên cả 2 PC click phải vào policy vừa edit chọn Assign VSIC Education Corporation Trang 116 70-291 Tài liệu dành cho học viên 24. Tại PC101 thực hiện lệnh ping IP Pc102 c V C WINDOWS syStem32 - ping -t Negotiating IP Security. Negotiating IP Security. Negotiating IP Security. Negotiating IP Security. EDUCATION CORPORATION Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from Reply from bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 bytes 32 time 12ms TTL 128 time 66ms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time 2ms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time 23ms TTL 128 time 9ms TTL 128 time 2ms TTL 128 time 2ms TTL 128 time 42ms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time lms TTL 128 time 3ms TTL 128 time 2ms TTL 128 Lab 3 Monitor Ipsec dùng IP security Monit 1. Vào MMC - file - add remove snaj Eclose - ok 2. Chọn main add chọn IP security monitor - add VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    151    0
1    62    0
1    82    0
1    131    0
1    122    0
1    124    0
1    131    0
1    136    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    123    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.