Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p18

Module 9:Configuring Network Access Lab 1 : VPN with PPTP and L2TP/IPSEC Một nhóm 3 pc, xây dựng mô hình như hình vẽ: . Tạo user trên máy VPN server: click phải vào My Computer chọn manage 2. Tại cửa sổ Computer management chọn Local user and group click phải vào users chọn new user nhập user name và password ấn Create VSIC Education Corporation Trang 121 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Tương tư như bước 2 tạo user u2, u3 4. Lần lượt click phải vào u1, u2,u3 chọn properties Allow access Ok chọn tab Dial-in chọn option VSIC Education Corporation Trang 122 70-291 Tài liệu dành cho học. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 9 Configuring Network Access Lab 1 VPN with PPTP and L2TP IPSEC Một nhóm 3 pc xây dựng mô hình như hình vẽ Internal VPNserver IP SM GW no DNS Client internal IP SM GW DNS no External VPNserver IP SM GW no DNS no VSIC EDUCATION CORPORATION VPN Client IP SM GW no DNS no 1. Tạo user trên máy VPN server click phải vào My Computer chọn manage 2. Tại cửa sổ Computer management chọn Local user and group click phải vào users chọn new user nhập user name và password ấn Create VSIC Education Corporation Trang 121 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Tương tư như bước 2 tạo user u2 u3 4. Lần lượt click phải vào u1 u2 u3 chọn properties - chọn tab Dial-in chọn option Allow access - Ok VSIC Education Corporation Trang 122 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Thực hiện VPN with PPTP i VPN server vào Start Programs Administrative tools - R and remote access click phải vào VPNserver ting and remote access Next chọn Configure and E VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    199    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.