Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p20

Lab 2: VPN with Radius (chứng thực user trên Domain) Một nhóm 4 pc xây dựng mô hình như hình vẽ Tại máy Domain Controller (máy đã được DCPromo) vào Run gõ phải domain chọn Raise Domain Functional Level click Chọn Windows 2000 native ấn Raise OK Ok . Khởi động lại domain | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Lab 2 VPN with Radius chứng thự Một nhóm 4 pc xây dựng mô hình rên Domain VSIC Education Corporation Trang 136 70-291 Tài liệu dành cho học viên Internal VPNserver IP SM GW no DNS External VPNserver IP SM GW no ŨNS no VSIC EDUCATION CORPORATION VPN Client IP SM GW no DNS no Radius Server IP SM GW NS Domain Controller IP SM GW DNS 1. Tại máy Domain Controller máy đã được DCPromo vào Run gõ - click phải domain chọn Raise Domain Functional Level 2. Chọn Windows 2000 native ấn Raise - OK Ok . Khởi động lại domain VSIC Education Corporation Trang 137 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Tạo 2 user là u1 và u2 click phải vào từng user chọn Properties chọn tab Dial-in chọn option Control access through remote access policy ok VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.