Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21

Accounting: Chọn Remote access Logging, cửa sổ bên phải double click vào local file chọn tab Settings, check vào check box Accounting requests Trong phần Directory nhập vào nơi lưu trữ log file Hoàn tất cấu hình Radius 6. Đến máy VPN server thực hiện lại từ bước 5 đến bước 9 của lab 1 module này 7. Click phải vào VPNserver chọn Properties | 70-291 Tài liệu dành cho học viên k. Next - tham số còn lại để default next - finish l. Accounting Chọn Remote access Logging cửa sổ bên phải double click vào local file - chọn tab Settings check vào check box Accounting requests VSIC Education Corporation Trang 144 70-291 Tài liệu dành cho học viên m. Trong phần Directory nhập vào nơi lưu trữ log file - ok VSIC Education Corporation Trang 145 70-291 Tài liệu dành cho học viên n. Hoàn tất cấu hình Radius 6. Đến máy VPN server thực hi 7. Click phải vào VPNserver c lại từ bước 5 đến bước 9 của lab 1 module này operties VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.