Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p23

Tạo new mail và gữi mail thử cho chính u1 và u2. e. Tương tự tạo mail cho U2. Phụ Lục 3: Cài Stand alone CA Khái báo ip cho máy làm CA, máy này không tham gia vào domain 2. Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Windows Components Add/Remove Cài IIS trước: Chọn Application Server VSIC Education Corporation | 70-291 Tài liệu dành cho học viên d. Tạo new mail và gữi mail thử cho chính u1 và u2. e. Tương tự tạo mail cho U2. Phụ Lục 3 Cài Stand alone CA 1. Khái báo ip cho máy làm CA máy này không tham gia vào domain 2. Vào Start - Settings - Control Panel - Add or Remove Programs - Add Remove Windows Components 3. Cài IIS trước Chọn Application Server - Details VSIC Education Corporation Trang 159 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Chọn và IIS - OK - ne t - chỉ source windows 2003 5. Sau đó vào lại Add Remove Windows Components chọn Certificate Services - Yes - next VSIC Education Corporation Trang 160 70-291 Tài liệu dành cho học viên 6. Chọn Stand-alone root CA - next 7. Gõ vào tên của CA - next - next - chỉ source windows 2003 VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    415    10    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.