Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn Karate-Do tại trường THPT Lê Lợi đạt thành tích cao qua các giải thi đấu cấp tỉnh và cấp Quốc gia

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn Karate-Do tại trường THPT Lê Lợi đạt thành tích cao qua các giải thi đấu cấp tỉnh và cấp Quốc gia" nhằm đề xuất giải pháp thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn Karate-Do tại trường THPT Lê Lợi đạt thành tích cao khi tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Lựa chọn và tổ chức hoạt động đào tạo và huấn luyện bộ môn Karate-Do theo các phương pháp, hình thức dạy tích cực nhằm định hướng phát triển các phẩm chất và năng lực học sinh. | TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN BỘ MÔN KARATE-DO TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO QUA CÁC GIẢI THI ĐẤU CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA LĨNH VỰC GDTC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT LÊ LỢI - - TÊN ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN BỘ MÔN KARATE-DO TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐẠT THÀNH TÍCH CAO QUA CÁC GIẢI THI ĐẤU CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA Lĩnh vực GDTC Người thực hiện Lê Văn Hải Tổ bộ môn KHTN Năm thực hiện 2018-2022 Số điện thoại 0975997900 MỤC LỤC Phần Nội dung Trang mục PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3 I. Cơ sở lý luận và thực tiễn 3 1. Cơ sở lý luận 3 . Lợi ích của việc huấn luyện tuyệt chiêu trong Karate-Do 7 . Những nguyên tắc cơ bản của Karate-Do 10 2. Cơ sở thực tiễn 12 Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn II. Karate-Do để tham gia các giải cấp tỉnh cấp quốc gia tại 13 trường THPT Lê Lợi 1. Thực trạng huấn luyện bộ môn Karate-Do hiện nay tại 13 các trường học Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn 2. 15 Karate-Do Tổ chức huấn luyện bộ môn Karate-Do tại trường THPT 16 Lê Lợi Hình thành đội tuyển tham gia các giải thi đấu 21 Hướng dẫn võ sinh phương pháp sử dụng các nguồn tài 22 liệu phục vụ luyện tập thi đấu Sử dụng phương pháp huấn luyện phát huy tính tích cực 22 rèn luyện bản lĩnh cho các võ sinh trong các giải đấu Những kết quả đạt được sau khi áp dụng đề tài tại trường III 23 THPT Lê Lợi Kết quả thành tích võ sinh tham gia các giải cấp tỉnh và 1. 23 cấp Quốc gia 2. Kết quả thi Huyền Đai tham gia thi thăng đẳng quốc gia 31 PHẦN III. KẾT LUẬN 34 1. Ý nghĩa của đề tài 34 2. Kết quả áp dụng sáng kiến 34 3. Phạm vi nội dung ứng dụng 34 4. Kiến nghị đề xuất 35 Tài liệu tham khảo 36 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Đọc là THPT Trung học phổ thông HLV Huấn luyện viên VĐV Vận động viên CLB Câu lạc bộ TDTD Thể dục thể thao GDTC Giáo dục thể chất KH Kế hoạch GD-ĐT Giáo dục đào tạo HCV Huy chương vàng HCB Huy chương bạc HCĐ Huy chương đồng BGH Ban giám .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.